Keppel Offshore & Marine Ltd – Sembcorp Marine Ltd

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygging av offshore marinefartøy og skipsreparasjonstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.06.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Foreslått sammenslåing mellom Keppel Offshore & Marine Ltd (reg. nr. 199900642R Singapore) og Sembcorp Marine Ltd (reg.nr. 196300098Z Singapore) som fører til at Keppel Corporation Limited (reg. nr. 196800351N Singapore) og dets aksjonærer eier 56% og Sembcorp Marine Ltd’s aksjonærer eier 44% av den sammenslåtte enheten etter gjennnomføring.