Kiær Invest Eiendom II AS – Kiær Invest Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kiær Invest Eiendom II AS (org.nr. 989 643 363), oppkjøp av Kiær Invest Eiendom AS (org.nr. 889 065 702).Meldt til Konkurransetilsynet