Kid Holding AS – Kid Interiør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: kjeder for tekstiler og interiør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kid Holding AS (org.nr. 988 384 135) (eid av Industri Kapital BV), kjøp av samtlige aksjer i Kid Interiør AS (org.nr. 958 467 095).Meldt til Konkurransetilsynet