Kirkenær Marked AS – ICA Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljsalg av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kirkenær Marked AS (org.nr. 888 026 592), overtakelse av varebeholdning og drift av butikkfilial i ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), Rimi Kirkenær.Meldt til Konkurransetilsynet