Kirkenesbase AS – Kirkenes Agency AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: service- og forsyningstjenester, skipsekspedisjon og terminaltjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kirkenesbase AS (org.nr. 989 763 717), oppkjøp av Kirkenes Agency AS (org.nr. 983 374 980).Meldt til Konkurransetilsynet