KIS AS – Bergen Hydraulikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Hydrauliske kraner og utstyr til fiskeri, oppdrett, offshore, skipsfart og skipsindustri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.12.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

KIS AS (org.nr. 984364148), oppkjøp av Bergen Hydraulikk AS (org.nr. 927625563)