Kistefos AS – Siem Offshore Inc

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Ankerhåndtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.05.2024

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Kistefos AS (org.nr. 951 408 743) erverver kontroll over Siem Offshore Inc (org.nr. 993 003 972)