Kiwa International B.V. – Teknologisk Institutt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Testing, inspeksjon, sertifisering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.10.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Kiwa International B.V., Nederland (business reg. number 27184273) erverver enekontroll i Teknologisk Institutt AS (org. nr. 942340680)