Kiwi Minipris AS – Billy AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kiwi Minipris AS (org.nr. 937 846 231), overtakelse av virksomheten i Billy AS (org.nr. 947 276 816).Meldt til Konkurransetilsynet