Kiwi Minipris AS – Hauglids Matsenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kiwi Minipris AS (org.nr. 937 846 231), oppkjøp av Hauglids Matsenter AS (org.nr. 979 465 033).Meldt til Konkurransetilsynet