Kiwi Minipris AS – Kummac Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: omsetning av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Kiwi Minipris AS (org.nr. 937 846 231), oppkjøp av Kummac Mat AS (org.nr. 977 213 967).Meldt til Konkurransetilsynet