Kiwi Minipris AS – Prinsdal Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kiwi Minipris AS (org.nr. 937 846 231), oppkjøp av virksomheten Prinsdal Mat AS (org.nr. 984 881 223).Meldt til Konkurransetilsynet