Kiwi Minipris AS – Sandvika Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: omsetning av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kiwi Minipris AS (org.nr. 937 846 231), oppkjøp av Sandvika Mat AS (org.nr. 974 407 930).Meldt til Konkurransetilsynet