Kiwi Minipris AS – Vesterøy Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kiwi Minipris AS (org.nr. 937 846 231), overtakelse av virksomheten i Vesterøy Mat AS (org.nr. 948 733 056).Meldt til Konkurransetilsynet