Kiwi Minipris AS – Vitbank Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kiwi Minipris AS (org.nr. 937 846 231), oppkjøp av Vitbank Mat AS (org.nr. 977 084 881).Meldt til Konkurransetilsynet