Kiwi Minipris AS – Wister AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: omsetning av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Kiwi Minipris AS (org.nr. 937 846 231), oppkjøp av Wister AS (org.nr. 964 287 961).Meldt til Konkurransetilsynet