Kjedehuset AS – Telenor Telehuset AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektronisk kommunikasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.01.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kjedehuset AS (org. nr 886 642 822) overtar 20 butikker fra Telenor Telehuset AS (org. nr 966 774 908)