Kjedehuset AS – Zodiac Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av kommunikasjonsutstyr og service av mobiltelefoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.12.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kjedehuset AS (org. nr. 886642822) kjøper deler av virksomheten til Zodiac Norge AS (org. nr. 928214974)