Kjeldstad Holding AS – Gilstad Trelast AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: trelastmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kjeldstad Holding AS (org.nr. 950 939 834), oppkjøp av Gilstad Trelast AS (org.nr. 962 304 273).Meldt til Konkurransetilsynet