Kjeldstad Holding AS – ST-Gruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Trelasthandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.03.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kjeldstad Holding AS (org. nr. 983453155) erverver kontroll i ST-Gruppen AS (org. nr. 916397488)