Kjeller Teknologibygg KS – Probo Eiendom Invest AS

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kjeller Teknologibygg KS (org.nr. 981 388 453), oppkjøp av Probo Eiendom Invest AS (org.nr. 883 436 822).Meldt til Konkurransetilsynet