Kjelstrup & Wiggen AS – RSM Hasner AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Revisjons- og rådgivingsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.02.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Kjelstrup & Wiggen AS (org. nr. 983953328) fusjonerer med RSM Hasner AS (org. nr. 982316588)