KKR & Co. L.P. – Petainer Topco Limited

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av plastprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.04.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

KKR & Co. L.P. (reg.no. 26-0426107 Delaware USA) erverver enekontroll over Petainer Topco Limited (reg.no. 10091857 England og Wales)