KL Moberg Skotøyforretning AS – Stensrud AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: skomarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

KL Moberg Skotøyforretning AS (org.nr. 814 325 792), kjøp av innmat i Stensrud AS (org.nr. 916 260 741), nemlig avdelingene Euro Sko Kleppestø (org.nr. 971 937 394) og Økonomisko Kleppestø (org.nr. 981 239 075).Meldt til Konkurransetilsynet