Klart Svar AS – Mobilconsult AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Telefoniløsninger til bedrifter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.11.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Klart Svar AS (org. nr. 983079911) erverver 100 % av aksjene i Mobilconsult AS (org. nr. 986641424)