Klinikk for Alle Norge AS og Klinikk for Alle AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kiropraktikk. Behandling av muskler og skjelettplager

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.05.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Klinikk for Alle Norge AS (org.nr. 999276938) fusjonerer med Klinikk for Alle AS (org.nr. 981043375)