KLP Eiendom AS – Posten Eiendom BG 14 B AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.02.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

KLP Eiendom AS (org.nr. 913711866), oppkjøp av Posten Eiendom BG 14 B AS (org.nr. 989660896)