KLP Eiendom AS – Tjeld Hotel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

KLP Eiendom AS (org.nr. 913 711 866), oppkjøp av Tjeld Hotel AS (org.nr. 976 688 376).Meldt til Konkurransetilsynet