KLP Eiendom Oslo – Akersgata 55 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eie og drive eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.03.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

KLP Eiendom Oslo (org. nr. 990643733) erverver 100 % av aksjene i Akersgata 55 AS (org. nr. 937479360)