KLP Eiendom Oslo AS – Skippertorget AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.05.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

KLP Eiendom Oslo AS (org. nr. 998643733) kjøper Skippertorget AS (org. nr. 989114174)