Knapphus Bensinstasjon AS – Shell Center AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bensinstasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.09.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Knapphus Bensinstasjon AS (org.nr. 962956491) overtar Shell Center AS (org.nr. 979521766)