Knapphus Energi Norge AS – Farsund & Naustheller AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Drivstoff og smøre- og industrioljer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.07.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Knapphus Energi Norge AS (org.nr. 919 512 245) erverver samtlige aksjer i Farsund & Naustheller AS (org.nr 923 839 127)