Kolberg Caspary Maskin AS og Lautom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utstyr til industri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kolberg Caspary Maskin AS (org.nr. 913 492 307) fusjonerer med Lautom AS (org.nr. 961 320 186).Meldt til Konkurransetilsynet