Kolo Veidekke AS – Hyllestad Pukk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for pukk og grus

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kolo Veidekke AS (org.nr. 913 536 770), kjøp av samtlige aksjer i Hyllestad Pukk AS (org.nr. 879 418 852). Selger er Molde Pukkverk AS (org.nr. 917 850 631).Meldt til Konkurransetilsynet