Kommodum 4 AS – Kirkegaten 12 Oslo AS mfl.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kommodum 4 AS (org.nr. 989 275 402), kjøp av samtlige aksjer i Kirkegaten 12 Oslo AS (org.nr. 982 422 116), AS Passagen Kirkegaten 12 (org.nr. 932 450 593) og AS Passagen Dronningensgate 13 (org.nr. 924 884 711). Fusjon mellom de oppkjøpte selskaper, med Kirkegaten 12 Oslo AS som overtakende selskap.Meldt til Konkurransetilsynet