Kompan A/S – Lek & Sikkerhet AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for lekeapparater

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kompan A/S (dansk CVR-nr. 40-55-98-17), oppkjøp av Lek & Sikkerhet AS (org.nr. 965 545 565).Meldt til Konkurransetilsynet