KONE Corporation – MacGregor International AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for salg av heiser, rulletrapper, kraner, heisluker til skip, sikringssystemer for last på skip og vedlikehold og service

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

KONE Corporation, kjøp av samtlige aksjer i MacGregor International AB (svensk foretaksnr. 556554-8319).Meldt til Konkurransetilsynet