Kongsberg Maritime AS – Sense Intellifield AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for elektronisk utstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kongsberg Maritime AS (org.nr. 979 750 730), oppkjøp av Sense Intellifield AS (org.nr. 985 715 726).Meldt til Konkurransetilsynet