Kongsberg Oil & Gas Technologies AS – Advali AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-systemer og -løsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.11.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Kongsberg Oil & Gas Technologies AS (org nr 985019428) erverver 100 % av aksjene i Advali AS (org nr 983359191)