Kongsberg Oil & Gas Technologies AS – Apply Nemo AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produkter og tjenester til olje- og gassindustri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.12.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Kongsberg Oil & Gas Technologies AS ( org nr 985019428) erverver 100 % av aksjene i Apply Nemo AS (org nr 983814778)