Kosan Gas Norge AS – eiendeler av A/S Norske Shell

Berørte markeder ikon Berørte markeder: LPG

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.12.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Kosan Gas Norge AS (org.nr. 884070422) overtar eiendeler av A/S Norske Shell (org.nr. 914807077) som er knyttet til levering av LPG