Kota Holding AS – Elektromarine AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produsent og leverandør av automasjonssystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.07.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Kota Holding AS (org. nr. 995391171) kjøper 100 % av aksjene i Elektromarine AS (org. nr. 1002007335, Danmark)