KPMG AS – BDO Noraudit Bergen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Revisjon og revisjonsrelaterte tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.12.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

KPMG AS (org. nr. 935174627) erverver samtlige aksjer i BDO Noraudit Bergen AS (org. nr. 977175151)