KPMG AS – RAV Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rådgivningstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.11.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

KPMG AS (org.nr. 935 174 627) erverver 100% av aksjene i RAV Holding AS (org.nr. 912 591 220)