KPMG AS – Rokade AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rådgivningsselskap

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.03.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

KPMG AS (org. nr. 935174627) kjøper 100 % av aksjene i Rokade AS (org. nr. 937412975)