KR 416 A/S – Dansk Industri Syndikat A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: pedagogiske leker og møbler, samt produkter og tjenester til aluminiums- og jernstøperier

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

KR 416 A/S (dansk CVR-nr. 28-30-19-01), oppkjøp av Dansk Industri Syndikat A/S (dansk CVR-nr. 54-06-85-14).Meldt til Konkurransetilsynet