Kraemer Maritime AS – Jonas & Giertsen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: vareomsetning til havgående fartøyer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kraemer Maritime AS (org.nr. 985 220 042), oppkjøp av majoritetsandel i Jonas & Giertsen AS (org.nr. 981 604 016).Meldt til Konkurransetilsynet