Kraftfire AS – Sognekraft Kraftomsetning AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av strøm

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.01.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Kraftfire AS (org.nr. 925 638 153) erverver aksjene i Sognekraft Kraftomsetning AS (org.nr. 924 619 252)