Kredinor – Sopran AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Inkassovirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.03.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Kredinor (org. nr. 953556472) erverver 100 % av aksjene i Sopran AS (org. nr. 981911598)