Kredittbanken ASA – Factonor AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utlån og factoringstjenester til SMB på Nordvestlandet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kredittbanken ASA (org.nr. 963 929 196), tilbud om å kjøpe samtlige aksjer i Factonor AS (org.nr. 948 396 882).Meldt til Konkurransetilsynet